Available courses

Kurs koordynatorów metodycznych w projekcie„TIK – TAK Nowoczesna i bezpieczna szkoła”


Kurs założony na potrzeby treningu technicznego platformy Moodle. 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – METODA PROJEKTU, EKSPERYMENTU

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- praca z uczniem zdolnym.


Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu